Projekt beskrivelse

Solvarmeanlæg skal supplere eksisterende fliskedel

Baggrund

Af Bjørn Waage Petersen

Aktive Energi Anlæg A/S skal som totalentreprenør levere og etablere et komplet 8.467 m² solvarmeanlæg med tilhørende installationer til Roslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Anlægget skal etableres på et ca. 29.500 m² areal nordvest for det eksisterende varmeværk. Der etableres samkørsel med værkets nuværende teknik, bestående af den eksisterende fliskedel og de 3 oliefyrede kedler, til de nye installationer via en ny transmissionsledning fra det nye solvarmeanlæg.

De nye installationer etableres i det eksisterende teknikrum på værket.

Roslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. vil med denne kombination kunne anvende fliskedel/oliefyrede kedler i vintersæsonen og solvarme om sommeren.

Projektet

Solvarmeprojektet omfatter, udover solvarmepaneler, levering af en ny akkumuleringstank på 2.215m3 og øvrige maskinkomponenter og komplet styringsanlæg til solvarmeanlægget. Desuden er maskinkomponenter for tilslutning til eksisterende installationer på varmeværket ligeledes indeholdt. Aktive Energi Anlæg A/S har indgået endnu et samarbejde med Arcon-Sunmark om levering af solvarmepaneler, der er af typen Arcon HT-Solar Boost. Denne type paneler er sidste nye version af det velkendte solpanel på det danske marked. Panelerne er højt ydende og dokumenteret med Solar Keymark certifikat, og der ydes efterfølgende en fortrinlig service med montører, som kører rundt i hele landet.

Test af anlægget starter den 27. maj, og endelig aflevering af det samlede anlæg forventes at være primo juli 2019.

Projektforløbet

Projektforløbet giver et indtryk af, hvor langt vi er i projektet og hvilke udfordringer, der bl.a. kan være undervejs i et projekt. Der har været indsigelser imod placeringen af solfeltet, og vi har derfor valgt først at starte med at bygge den ca. 2.500m³ store akkumuleringstank, for at kunne overholde den overordnede tidsplan for projektet.

Billederne herunder viser den nye rørføring fra teknikbygningen/værket og til den nye akkumuleringstank.

På billederne nedenfor ses den første del af rørinstallation inde i teknikbygningen, hvor rørene fra den nye akkumuleringstank bliver tilsluttet.

Desuden er vi inde på værket i gang med at montere og installere pladevarmeveksleren, der med en Delta temperatur over veksleren på 4 grader er den mest rentable løsning for Roslev Fjernvarmeselskab.

Mens der arbejdes inde i teknikbygningen/værket, er gravearbejdet med at få lagt rør i jorden ude i solfeltet i gang.

Efterfølgende etape i solfeltet bliver, at der skal slås pæle i jorden til solfangerne. Dette arbejde udføres med en rammemaskine og stålprofilerne placeres med en nøjagtighed på +/- 5 mm, hvortil der bruges  GPS for at opnå denne præcision.

På disse pæle monteres der galvaniserede stålfundamenter, der forbindes i serie, og hvorpå solfangerne monteres med en afstand på 5,0 meter fra forkant til forkant.

Samtidigt hermed, som det ses på foto herunder, er gravearbejdet med den 500m lange transmissionslinje mellem værket og solfangerfeltet igangsat.

Rørarbejdet er baseret på præ-fabrikerede serie 2 rør med opstanderrør der leveres som samlet byggesæt. Rørene er produceret i rette længder og nummererede, samt lyre er forud-svejste inden levering på site. Dette gør smedens arbejde ”nemmere” og derved spares tid på denne opgave.