Projekt beskrivelse

Spjald Fjernvarme- og Vandværk

Spjald Fjernvarme- og Vandværk får leveret og installeret ny biogasmotor med tilbehør i nyetableret bygning.

Af projektleder Morten Balle Poulsen

Spjald3

 

 

 

Tilbygningsarbejdet for installation af den nye biogasmotor blev påbegyndt i juli 2015.

AEA’s leverance består i hovedtræk af levering, opstilling og idriftsættelse af:

 • Nødvendigt tilbygningsarbejde for installation af den nye biogasmotor
 • 1 stk. Jenbacher JMS 416 GS-B.L. biogasmotor
 • 1 stk. 30 m stålskorsten
 • 1 stk. røggasvekslerunit (HT- og LT-veksler)
 • Ventilation af motorcelle, traforum og tavlerum
 • Installation af og tilslutning til varmerør, røggassystem og biogasforsyning
 • Tilslutning til transformer
 • Elinstallation til det nye biogasmotoranlæg
 • SRO-system for biogasmotor
 • Ansøgning om byggetilladelse
 • Udarbejdelse af gasprojekt

 


Her kan du følge projektet, trin for trin:

Spjald-AEA-opstart
Før opstartsbillede

Her bag transformerstationen skal den nye tilbygning til Spjald Fjernvarme og Vandværk placeres.

Spjald-AEA-fundament
Fundament

Fundamentet på den 160 m2 store tilbygning er under opbygning. De røde rør, der stikker op af gulvet, er trækrør for el-kabler.

Spjald-AEA-Elementer
Elementer

Så er elementerne på byggeriet rejst. TT dragerne til tagkonstruktionen er monteret. Mursten til ydermuren er placeret og murerarbejdet kan begynde.

Spjald-AEA-Røggasvekslere
Røggasvekslere

De 3 nye røggasvekslere til biogas motoren er bakset på plads i den nye bygning. Lyddæmperen (den øverste sorte) er placeret oven på de 3 vekslere.

Spjald-AEA-Rørinstallation
Rørinstallation

Så er rørinstallationen under opbygning. Billedet er taget over en eksisterende gaskedel, der bliver ombygget til at køre på biogas.

Spjald-AEA-Rørinstallation-2
Rørinstallation

Rørinstallation mellem røggas vekslere og eksisterende varmeværk er under opbygning.

Spjald-AEA-Gasrørinstallation
Gasrørsinstallation

Her et billede fra den nye motorcelle, hvor gasrørsinstallationen er under opbygning.

Spjald-AEA-Varmepumpe
Varmepumpe

Varmepumpen fra Johnson Controls er placeret i et bulderhus i den nye tilbygning.

Spjald-AEA-Motorindsætning
Motorindsætning

Her ankommer den nye GE Jenbacher Biogasmotor til Spjald Fjernvarme og Vandværk og bliver efterfølgende bakset ind i motorcellen.

Spjald-AEA-El-installation
El-installation

På billedet er el-installationen godt i gang. Føringsveje er monteret og kabeltræk er under udførelse.

Spjald-AEA.Gasmotor
Gasmotor

Den nye gasmotor er færdigmonteret, indreguleret og producerer nu grøn el og varme til forbrugerne i Spjald.

Spjald-AEA-Åbent-Hus
Åbent Hus

Det færdige resultat set udefra. Udenoms arealer er færdig etableret og projektet er klar til aflevering og indvielse.

Overvejer du lignende projekt?

Kontakt vores kompetente medarbejdere for en snak om mulighederne hos dig!