Projekt beskrivelse

Kalundborg tænker både økonomi og miljø

Af Salgskonsulent Jesper F. Jørgensen

Danmarks største varmepumpeanlæg til udnyttelse af varme fra et rensningsanlæg

I efteråret 2016 blev AEA valgt som leverandør af Kalundborg Forsynings nye 10 MW spidslastcentral, som skal stå klar til drift i juli 2017. Spidslastcentralen skal ved hjælp af en elektrisk drevet kompressionsvarmepumpe udnytte restvarmen i det 25°C varme spildevand til at producere fjernvarme.

Kalundborg Forsyning er i den heldige situation, at spildevandstemperaturen og mængden er forholdsvis høj og forholdsvis konstant året igennem på grund af de mange store virksomheder i området. Det gør spildevandet til en ideel kilde for en varmepumpe.

Principtegning. Vi skal levere et specialdesignet varmepumpeanlæg, 6 gange større end den viste tegning.

I AEA’s leverance indgår 10 MW varmepumpe, CIP system, ny 430kvm. varmepumpebygning, facaderenovering af eksisterende bygning, rørinstallationer inklusive rense for spildevand til varmepumpe samt el- og styringsarbejder for varmepumpen herunder ny forsynings-og styretavle for de eksisterende spildevandspumper.

Varmepumpens kapacitet fordeles på i alt 12 stk. stempelkompressorer og der anvendes ammoniak som kølemiddel. Varmepumpekapaciteten opsplittes på tre linjer, der uafhængigt af hverandre kan levere en tredjedel af kapaciteten. Dermed sikres en høj grad af forsyningssikkerhed.

I de første leveår vil varmepumpen skulle køre mere end 8.000 timer/år mens ombygningen af Asnæsværket pågår og dermed sikre et endnu grønnere Kalundborg. Efterfølgende vil varmepumpen stå som spids- og reservelastcentral.

Vi skal levere et specialdesignet varmepumpeanlæg, 6 gange større end anlægget på den viste principtegning.

Projektdagbog

Af Projektleder Anders Nicolajsen

Projektet er skudt i gang. På billederne herunder ses bygningen, som den ser ud i dag og hvordan den kommer til at se ud, set gennem arkitektens briller.

Eksisterende bygning

Arkitekttegning set fra øst

Den lange bygning bagest på tegningen bygges sammen med den eksisterende bygning, til varmepumpeanlægget, som det fremgår af plantegningen herunder. Inde i den eksisterende bygning ses spildevandsledningen, som vi skal koble anlægget på.

plantegning

kalundborg-spildevandsledning

Første spadestik

foerste-spadestik-i-kalundborg-forsyning

Der blev i denne uge taget første spadestik hos Kalundborg Forsyning.

Borgmester Martin Damm, Anne Marie Hansen, bestyrelsesformand for Kalundborg Forsyning og Hans-Martin Friis Møller, direktør for forsyningen, tog i fællesskab det første spadestik til nybyggeriet.

Byggeriet tager form

Byggeprojektet er nu påbegyndt og Østermark Entreprenørforretning har påbegyndt udboring for fundamentspæle.

På billedet ses byggepladsen med det tilbageværende af den eksisterende bygning, som skal bygges sammen med den nye
varmepumpe bygning.

Gravemaskine med Ø 1200 mm bor for fundamentspæle.

Pressen skrev:

Kilde: Maskinmesteren Januar 2017 af Lotte Overbjerg

Læs hele artiklen her

Flere billeder fra projektdagbogen

Af projektleder Anders Nicolajsen, AEA

Kabelrør for forsyning til varmepumper.  Fjernvarmerør er ført ind i bygningen og armering udlagt.

Gulve er klar med armering til støbning.

Spær er rejst og elementer sat. Bygningen er klar til tagmontage og sandwichelementer for top af væg.

Underforskalling for zinkbeklædning er monteret.

Tagplader er lagt på og klar til isolering og tagpap.

De 3 varmevekslere ankommer til Kalundborg Forsynings nye varmepumpeanlæg. På billedet ses 2 af de 3 varmevekslere.

Den første varmeveksler hejses ned gennem taget til blivende plads.

Der er i dag udført FAT test hos Johnson Controls, på den første varmepumpelinje til Kalundborg Forsyning. Testen er udført ca. 2 uger før tid og endte tilfredsstillende. Varmepumpen overholder garantiværdierne.

Der arbejdes nu på at få varmepumpen gjort klar til transport og indsætning på pladsen.

Rejsegilde

D. 29. marts 2017 inviterede Kalundborg Forsyning til fælles rejsegilde for henholdsvis varmepumpeanlægget og det nye vandværk, som bliver bygget overfor. Som det ofte er tilfældet ved disse arrangementer, var der kø ved pølsevognen. Formiddagen bød også på tale fra bestyrelsesformanden Anne Marie Hansen samt direktør for forsyningen Hans-Martin Friis Møller.

Pølsemanden kunne næsten ikke følge med.

Bestyrelsesformand for Kalundborg Forsyning Anne Marie Hansen.

Direktør for Kalundborg Forsyning Hans-Martin Friis Sørensen.

Flere billeder fra projektet

Et oversigtsbillede af den nye bygning. Bygningen er nu klar til zinkbelægning.

Montagebilleder. Fjernvarmeinstallationen ude i byen er færdig og trykprøvet.

Første linie af varmepumper er skubbet ind på plads og færdig-montage pågår. På billedet ses bæring for rør til mellemkreds opstillet og klar til de næste linie af varmepumper.

Opstart af linje 1 fejres med kage og kaffe.

Bygningen er nu beklædt.

Se en videogennemgang af den hastige udvikling i projektet

Pr. 26. juni 2017.

Varmepumpebygningen er ved at være klar til indvielse

Danmarks største varmepumpeanlæg på spildevand er så småt ved at være klar til indvielsen, som foregår onsdag d. 14. juni 2017. Selveste H.M. Dronning Margrethe lægger denne dag hendes sommertogt forbi Kalundborg, og vil i den anledning officielt indvie varmepumpen.

Dronningen indvier Danmarks største varmepumpe på spildevand

Onsdag d. 14. juni oprandt dagen, hvor H. M. Dronning Margrethe lagde vejen forbi Kalundborg Forsyning. Anlægget blev indviet på fineste vis ved at dronningen trykkede på en knap, som satte gang i maskineriet. Efterfølgende kunne energibesparelsen følges på en skærm over forsyningens hovedbygning.

Herunder ses billeder fra dagen, som også bød på taler ved henholdsvis bestyrelsesformand Anne Marie Hansen og Rasmus Victor Fauerholdt fra Ingeniør Huse. Også gaven fra samarbejdspartnerne på projektet blev afsløret – en natursten med inskription stående foran varmepumpebygningen.

Projektet er færdigt

Danmarks største varmepumpe
Danmarks største varmepumpe
Danmarks største varmepumpe

Oplev det færdige anlæg og hør hvad Kalundborg Forsyning har at sige om samarbejdet med AEA