Projekt beskrivelse

Ny brændselsfri teknologi hos Nibe Fjernvarme

Af Morten Balle Poulsen

Varmepumper er et centralt bindeled i og en rigtig god løsning på at ændre det energisystem, mange mindre fjernvarmeværker har i dag.

Mange fordele

Omstillingen til et fossilfrit energisystem, som her, varmepumper, vil bidrage til et mindre energiforbrug til opvarmning, en lavere varmeregning og ikke mindst levere energieffektivisering, elektrificering og integration af forsyningsarterne (el, varme- og gas).

Varmepumpeanlæg er et af de vigtigste virkemidler til at sikre en grøn omstilling og optimal ressourceanvendelse, idet de med til at erstatte olie-, gas- og træpillefyr.

Varmeproduktionen kan dermed optimeres og øges ved god integration med det eksisterende anlæg, hvilket er afgørende for, at der opnås optimal varmeproduktion fra det nye varmepumpeanlæg.

Mange mindre fjernvarmeværker, ”barmarksværker”, udenfor kvotesektoren, kan finde samfundsøkonomisk attraktive reduktioner af CO2-udledningerne ved enten at skifte fra naturgas til et varmepumpeanlæg eller bibeholde naturgas i samspil med dette.

Værkerne må i dag gerne etablere en varmepumpe og solvarme, fordi det er brændselsfrie teknologier og de seneste lempelser af afgiften på el til varme er et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Forenklet sagt, er der ved valget af et varmepumpeanlæg tale om en gradvis omstilling til en bæredygtig og økonomisk attraktiv varme ved hjælp af varmepumper.

 

Nibe Fjernvarme optimerer og fremtidssikrer

Nibe Fjernvarme A.m.b.a. kontaktede Aktive Energi Anlæg A/S med sit ønske om at fremtidssikre fjernvarmeanlægget, så det fremover ville kunne udnytte energien bedst mulig.

Det nuværende fjernvarmeanlæg hos Nibe Fjernvarme består af et komplet gasmotoranlæg med 1 Caterpillar og 4 GE Jenbacher gasmotorer, 5 stk. HT-vekslere og LT-vekslere.

Aktive Energi Anlæg A/S skal som totalentreprenør levere og etablere et komplet nyt 2,0 MW el-drevet varmepumpeanlæg, der optimerer virkningsgrad og varmeudbyttet fra det eksisterende motoranlæg hos Nibe Fjernvarme A.m.b.a.

Ud over det komplette varmepumpeanlæg, omfatter projektet også rørinstallationer til henholdsvis eksisterende varmevekslere og motorer.

Nibe Fjernvarme A.m.b.a. vil med kombinationen af det nye varmepumpeanlæg og det eksisterende motoranlæg få et komplet og intelligent energianlæg med forbedret økonomi og teknologi til følge for værket og forbrugerne.

Fakta om projektet

Projektet består af 2 stk. Johnson HeatPAC varmepumper med ammoniak, som kølemiddel, der egner sig godt til temperaturen på anlægget. De 2 Johnson kompressorer kan reguleres i ydelse og dermed tilpasses den aktuelle last, afhængig af årstid og varmeforbrug i byen. Energien til at drive varmepumpen kommer fra de 5 gasmotorers røggas og strålevarme.

Varmepumpeaggregatet tilsluttes de 5 eksisterende LT-vekslere, og desuden indsættes energioptagere i aflastluften fra motorcellerne.

På den varme side af varmepumpen afleveres varmen til forbrugerne. Der udføres desuden komplet el, styring og nettilslutningsaftale. Hos Nibe Fjernvarme leverer varmepumpeanlægget en COP mellem 4,3-5,1.

Test af anlægget starter 12. juni 2019, og endelig aflevering af det samlede anlæg forventes at være ultimo 2019.

 

Nettilslutning

I Nibe er der udarbejdet en aftale med Netselskabet N1, som er en afbrydelig nettilslutning af varmepumpeanlægget. Dette betyder, at varmepumpeanlægget bliver tilsluttet el-nettet og kun betaler de faktiske omkostninger for dette. Til gengæld kan Netselskabet N1 afbryde anlægget, hvis elnettet bliver overbelastet.