Del

Færdiggjort arbejde hos Ry Varmeværk

AEA’s projekt hos Ry Varmeværk.

AEA har forstået arbejdet ved Ry Varmeværk med at lukke de to nødcentraler ved henholdsvis Brunhøjvej og Møllevej, flytning af kedlerne samt etablering af det fremtidige nødværk på Bakkelyvej i den nye bygning med alle de nødvendige installationer.

Derudover er det eksisterende ledningsnet (transmissionsledninger) omlagt i forbindelse med lukningen af centralerne ved Møllevej og Brunhøjvej. Samtidigt er der etableret en underjordisk pumpestationen og ventilbrønden ved centralen ved Mølleskolen, der skal trykforøge på returledningen af ledningsstrækningen fra Møllevej til Bakkelyvej.

Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. (DFP) har været Ry Varmeværk A.m.b.a.s bygherrerådgiver under hele processen.

Dette arbejde er nu færdiggjort, og driftsleder Flemming Joel Skjødt udtaler:

Jeg syntes vi har haft et rigtig godt samarbejde med AEA og AEA’s underentreprenører, og der har være en rigtig god forståelse for løsning af opgaven, og jargonen på de forskellige pladser/lokationer mellem AEA og medarbejderne ved Ry Varmeværk, har været rigtig god.
Vi har fået, hvad vi er blevet lovet og til den aftalte pris, så vi er meget tilfredse med samarbejdet med AEA.
Flemming Joel Skjødt

AEA har i samarbejde med Ry Varmeværk A.m.b.a. stået for den komplette detailprojektering, samt projekt- og byggeledelse. AEA har haft stor fokus på at opgaven løses med mindst mulig gene for Ry Varmeværk A.m.b.a.s fjernevarmebrugere.

Læs også om Ry Varmeværk igangsættelse step 1 her
MARTS 2021    |    Af LARS MØLGAARD MADSEN, AKTIVE ENERGI ANLÆG A/S