Del

Ry Varmeværk igangsætter step 1

Indledning

Ry Varmeværk A.m.b.a. har, som et led i deres strategiudvikling, besluttet at lukke de to centraler ved Brunhøjvej og Møllevej og flytte de eksisterende oliekedler til en nyetableret bygning (værk 2) ved adressen Bakkelyvej, Ry.

Der er investeret ca. 15 mio. kr. i ny ca. 580 m² kedel-, lager- og kontorbygning, som skal huse de eksisterende olienødkedler fra henholdsvis centralen ved Møllevej (ved Ry skole) og centralen ved Brunhøjvej til reservespidslast, reservedelslager og kontorer.

Etableringen af pumpestationen og ventilbrønden ved centralen ved Mølleskolen skal trykforøge på returledningen af ledningsstrækningen fra Møllevej til Bakkelyvej.

Derudover skal de eksisterende ledningsnet (transmissionsledninger) omlægges i forbindelse med lukningen af centralerne ved Møllevej og Brunhøjvej:

  • Det eksisterende transmissionsledning fra Møllevej tilsluttes til det eksisterende ledning, der forsyner Bodålsvej.
  • Den eksisterende transmissionsledning fra Bakkelyvej tilsluttes til den eksisterende ledning, som går til Møllevej centralen samt de eksisterende ledninger, der forsyner Skanderborgvej og Lynhovedvej.

Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. (DFP) har været Ry Varmeværk A.m.b.a.s bygherrerådgiver under hele processen.

Ry Varmeværk A.m.b.a. har for den komplette totalentreprisen underskrevet kontrakt med Aktive Energi Anlæg A/S.

Projekt

Som totalentreprenør skal Aktive Energi Anlæg A/S levere, etablere og installere den komplette løsning på flytning af eksisterende oliekedler, etablering af pumpestation ved Møllevej Skolen samt omlægning af eksisterende ledningsnet i forbindelse med lukning af centralerne ved Møllevej og Brunhøjvej for Ry Varmeværk A.m.b.a.

Aktive Energi Anlæg A/S’ arbejder indeholder nødvendige bygningsarbejder, komplette rør- og isoleringsarbejder, 30 m skorsten, 5.900 liter olietank, komponenter og instrumentering, el-arbejder, m.m., så Ry Varmeværk A.m.b.a. efter afsluttet totalentreprise, har et betjeningsvenligt og driftssikkert anlæg.

Aktive Energi Anlæg A/S står for, i samarbejde med Ry Varmeværk A.m.b.a., den komplette detailprojektering, samt projekt- og byggeledelse. Aktive Energi Anlæg A/S har haft stor fokus på at opgaven løses med mindst mulig gene for Ry Varmeværk A.m.b.a.s fjernevarmebrugere.

Aktive Energi Anlæg A/S har sammensat en projektorganisation bestående af medarbejdere hos AEA og faste samarbejdspartnere, bl.a. JYSK Maskin Flyt A/S, der står for samtlige bakse-/flytteopgaver. Herved opnår Ry Varmeværk A.m.b.a. at projektering, kvalitetssikring og projektarbejdet udføres korrekt og rettidigt.

Arbejderne startes op i juni 2020, og med endelig aflevering ultimo september 2020

JUNI 2020    |    Af LARS MØLGAARD MADSEN, AKTIVE ENERGI ANLÆG A/S